formats

Služby

Published on Únor 26, 2012 by
1. Zpracování a vedení finančního účetnictví

1.1. Vedení účetnictví (dříve podvojného účetnictví) (ceník)

Zahrnuje např. deník účetních operací, hlavní účetní knihu, knihy pohledávek a závazků, knihy hmotného a nehmotného majetku, zásoby, pokladna tuzemská i zahraniční, banka, finanční leasing, roční účetní závěrka, inventarizace zůstatků na rozvahových účtech atd. Součástí služby je zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty pro plátce DPH včetně předepsané evidence a optimalizace základu daně z příjmů.1.2. Vedení daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví) (ceník)

Zahrnuje např. peněžní deník, knihy pohledávek a závazků, evidence hmotného i nehmotného investičního majetku, zásoby, finanční leasing, roční přehled příjmů a výdajů, výslednou rekapitulaci daňových příjmů a výdajů atd. Součástí služby je zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty pro plátce DPH včetně předepsané evidence a optimalizace základu daně z příjmů.2. Zpracování a komplexní vedení mzdové agendy (ceník)

Zahrnuje např. přihlášení a odhlášení zaměstnance na OSSZ a zdravotních pojišťovnách, výpočet mezd, vedení mzdových a evidenčních listů důchodového pojištění, předpis odvodů a vypracování přehledů pro OSSZ a zdravotní pojišťovny, výpočet záloh na daň z příjmu ze závislé činnosti, ukončení pracovního poměru, vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, roční zúčtování daně z příjmu atd. Součástí služby je zastupování na daných úřadech – finanční úřad, OSSZ, zdravotní pojišťovny atd.3. Zpracování a podání daňových přiznání (ceník)

Zahrnuje např. zpracování přiznání k dani z příjmu fyzických osob včetně všech požadovaných příloh, zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob včetně všech požadovaných příloh, zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty, zpracování přiznání k silniční dani, zpracování přiznání k dani z nemovitosti atd. Zákazníkům, jimž nevedu účetnictví nebo daňovou evidenci po celý rok, zpracuji přiznání k dani z příjmu fyzických nebo právnických osob na základě jimi předloženého účetnictví. Součástí služby je zpracování Přehledů OSVČ pro OSSZ a zdravotní pojišťovny.4. Účetní poradenství

Zahrnuje např. závazné výkazy pro státní orgány – zpracování účetních a daňových výstupů pro orgány státní správy, řešení účetních problémů, vyhodnocení ekonomických ukazatelů firmy atd.5. Zastupování na úřadech

Zahrnuje např. OSSZ, zdravotní pojišťovny, finanční úřady, živnostenský úřad atd.

 

 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Komentáře nejsou povoleny  comments